Enköping.då

Historia om en stad

Stadshotellet

Stadshotellet invigs

På eftermiddagen den 31/10 1879 hade en stor skara människor samlats utanför det nyligen uppförda stadshotellet i Enköping. Det ståtliga hotellet skulle nu invigas med festligheter i form av middag och dans. En del av de församlade var inte inbjudna , men att på torget betrakta det stora spektaklet kostade ju inget.  Det finare folket , med borgmästare Frick i spetsen anlände i en strid ström för att delta i festligheterna.

De inbjudna tog så plats i festivalvåningen där mat och dryck avnjöts och med tal av borgmästaren samt utbringandet av skålar för konungen , Enköpings stad , byggmästare Lindeberg samt medlemmarna i byggnadskommittén  i nämnd ordning.  På balen som följde därpå deltog ca 200 personer. Först framåt klockan tre på natten avslutades det hela. Invigningen hade varit särdeles lyckad och i Enköpingsposten kunde man senare läsa att det var tack vare den omtänksamme och humane källarmästaren Swanfeldt som gör allt för sina gästers trefnad.

Historien om hotellet hade startat några år tidigare då allmänna rådstugan i staden beslutat att samla all utskänkning av spirituösa drycker till ett ställe. Eftersom behovet av övernattningsställen var större än tillgången tillsatte man i samma veva en kommitté vars uppgift blev att utreda möjligheten att bygga ett nytt hotell.

Staden hade sedan tidigare dåligt rykte angående övernattningsmöjligheter. I en skrift från 1820-talet  ”Handbok för resande i Sverige” , kunde man läsa om Enköping:  En obetydlig stad med uselt gästgiveri!  Så kunde man ju inte ha det sedan staden fått järnväg och blivit en del av det nya framåtsträvande Sverige.  Förslaget på det nya hotellet kom att se ut som följer:  En byggnad helt i sten , med två våningar samt källare. Vidare skulle hotellet förses med krogsal , schweitzeri , biljardrum och en ståtlig festivalvåning.  Utöver detta skulle finnas 18 rum för resande.

Kostnaden för projektet beräknades till 100000 kr men då liksom nu tenderade kostnader för större byggprojekt bli dyrare än beräknat. Slutnotan kom snarare att ligga på 150000 kr.  Den extra kostnaden tog man gärna. Enköpingsborna kunde nu skryta med sitt fina hotell. Få av landets städer hade något liknande.  Den välkända fasaden blev med tiden en naturlig del av torget i Enköping ända fram till år 2010 då allt revs. En mer än 130-årig epok gick därmed i graven.

 

Källarmästare:

Magnus Svanfeldt  1879 - 1888

John Johnsson  1889  -  1907

August Carlsson  1908 – 1913

Carl Jernberg  1914 – 1918

Gottfrid Holm   1919 - 1923

 

Priser  på hotellet 1883

 

Brännvin  1 kanna ( 2,65 liter )  4,20 kr

Punsch     2,50 kr

Konjak  8  -  12 kr

En flaska champagne 16 kr

En butelj Martell   24 kr