Enköping.då

Historia om en stad

Priser

Priser 1890

Sista helgen i varje månad var det marknad i staden. På torget salufördes vanligtvis spannmålsprodukter , grönsaker och rotfrukter, på sensommaren och hösten även frukt och bär. Också animaliska produkter som fisk , kött , fläsk och ägg såldes. Även nötkreatur , oxar , får och grisar bytte ägare. Kreatursmarknaden ville man dock inte ha i stadens centrum. Den placerades i stadens utkant - vid Munksundstorget. Nedanstående priser är från år 1890.

Vete   1,50Kr /10 Kg  ,  Råg   1,10 kr/10 Kg   ,   Havre   0,85 kr/10 Kg  , Vetemjöl  0,25 kr/Kg   ,   Rågmjöl  0,20 kr/Kg     ,  Korngryn  0,25 kr/Kg ,  Fläsk  0,70 kr/Kg    ,   Nötkött  0,50kr/Kg   ,        Smör  1,40 kr/Kg  ,   Ägg   0,70 kr/tjog  ,   gädda   0,60 kr/Kg   ,  Pepparrot  0,40 kr/Kg  

På kreatursmarknaden kunde man inhandla oxar för ca 200 kr/paret ,  kalvar  25 - 30 kr/st ,    lamm 10 - 12 kr/st  och smågrisar 8 - 10 kr/st

Som jämförelse kan sägas att en industriarbetares lön låg på ca 3 kr/dag

 

Priser 1880

Marknadspriser:  Vete 1,65 kr/20 skålpund (20 öre/Kg) , råg 1,15 kr/20 skålpund (14 öre/Kg) , korn 1,05 kr/20 skålpund (12 öre/Kg) , vetemjöl 2,70kr/20 skålpund (32 öre/Kg) , rågmjöl 1,30 kr/20 skålpund (15 öre/Kg) , potatis 6,50 kr/tunna ( ca. 150 liter) , nötkött 4,50 kr/20 skålpund (53 öre/Kg) , fläsk 6,50 kr/skålpund (76 öre/Kg) , ägg 65 öre/tjog , smör 60 öre/skålpund (1,40 kr/Kg) , skummjölk 10 öre/kannan (4 öre/liter) ,

På kreatursmarknaden:  Oxar 450 – 500 kr/ paret , kor 80 – 100 kr , spädgrisar 4 kr,

Övrigt:  Gasolja 75 öre/kannan (29 öre/liter) , kaffe 50 öre/skålpund (1,18 kr/Kg) , brännvin 1,80 kr/kannan (69 öre/liter)

Lönen för en arbetare var 1,50 – 2 kr/dagen

1880 hade man ännu kvar de gamla måtten för vikt och volym.  En skålpund motsvarar 0,425 Kg , en kanna motsvarar 2,6 liter.

 

VARORS VÄRDE 1855

Ur räkenskaperna efter handelsbolagets  Hillenberg & Eriksson konkurs 1855 kan man utläsa värdet på några vanliga varor.

 5 skålpund  Cabeljou                44 skillingar

1 skålpund  Cummin                 24 skillingar

1 skålpund  Sirap                        14 skillingar

1 skålpund  Smör                        28 skillingar

1 skålpund  ljus                           28 skillingar

¼ skålpund  snus                         6 skillingar

1 skålpund  såpa                         12 skillingar

½ skålpund  Caffe                      14 skillingar

2 skålpund  socker                     1 riksdaler

1 skålpund  ost                            24 skillingar

2 lod senap                                     6 skillingar

6 aln bommulstyg                      2  riksdaler  12 skillingar

½ kvintin silke                                8 skillingar

2 docker knapp silke                   5 skillingar        

1 härfva tråd                                  3 skillingar        

¼ kanna cognac                          1 riksdaler  12 skillingar

2 st supglas                                   24 skillingar

½ kanna brännvin                      1 riksdaler  15 skillingar

1 tunna sill                                     2 riksdaler

 

Myntenheterna var som följer:  1 riksdaler = 48 skillingar ,     1 skilling = 12 runstycken

Under detta år 1855 övergick man till enbart  1 riksdaler = 100 öre , men denna konkurs ägde rum i februari och då hade man ännu inte hunnit införa det nya systemet.

 

Måttenheter:

Skålpund = 425 gram

Lod = 13,28 gram ( 1/32 av ett skålpund)

Kvintin = ¼ lod

Docka     användes främst  som mått på härvor av garn , särskilt silkestråd.

Härva     användes som mått på garn och tråd. En härva kunde vara olika lång beroende på vilken slags tråd det rörde sig om.  För bomullsgarn  rörde det sig om 1200 alnar.

Aln = 59,4 cm

Kanna = 2,6 liter

Tunna  kunde variera , men för fisk var det 125 liter

Priserna kan jämföras med att dagsverke för en arbetare värderades till ca 30 skillingar