Enköping.då

Historia om en stad

Kyrkogatan

En promenad på Kyrkogatan runt 1880

Vi startar vår promenad längst uppe i kyrkbacken med den pampiga läroverksbyggnaden till höger där några av stadens gossar förhoppningsvis idogt äro fullt sysselsatta med att inhämta kunskaper. Snett nedåt till höger ligger det gamla tingshuset.  Till vänster har vi  Vårmans backe där kälkåkning livligt utövades vintertid. På vänster sida om Kyrkogatan har vi Syrenska gården ( en gång ägd av trädgårdsmästare Syrén) , skomakare Rosells gård och snickare Lundströms gård i nämnd ordning.

Går vi så över Tullgatan finner vi på höger sida en park. Bakom den tronar prästgården ,byggd före den stora branden 1799. På höger sida ser vi låga envåningshus bl.a länsman Sandqvists. Längre fram innan vi kommer till Rådhusgatan hittar vi en stor grusgrop på vänster sida.

Vi passerar Rådhusgatan och känner nu lukten av hästar tillta ty där, på vänster sida ligger gästgiveriets stallbyggnad. Efter stallet hittar vi stadens häkte. Ett tvåvåningshus där måhända någon av stadens busar för tillfället begrundar sina synder bak järngaller. Till höger ligger Melanderska gården och sedan Lundevallska gården ägd av rådmannen Abraham Lundevall  och  vars tomt vid vissa marknadstillfällen till mångas glädje upplåtes till tivoli. Här skall om några år en av  stadens första fotografer Anders Willmansson  flytta in sin fotoateljé .Även på nästa gård , nämligen guldsmedens Åhlén, inhystes vid dessa tillfällen tivoli.  På höger sida när häktet passerats ligger en obebyggd tomt omgiven av ett högt plank.

Nu är vi framme vid torget och vi passerar Torggatan. På höger sida ligger mösshandlare Anderssons hus. Därefter kommer källarmästare Höglunds gård där sparbanken är inhyst.

Vi promenerar så över Källgatan och lämnar torget bakom oss. På vänster sida tornar det mäktiga nybyggda Stadshotellet upp. Längre ned på samma sida ligger den berömde doktor Westerlunds hus. På höger sida ligger snickare Enbäcks gård och därefter kyrkvärden J E Ekbergs , även kallad ”rika Ekberg” till skillnad från ”fattiga Ekberg ” – A F Ekberg som bor bredvid.

Nu har vi kommit till Sandgatan. På andra sidan till vänster ligger garvare Wändahls garveri , vilket känns på lukten. Man kan se läderavfall  hänga på tork inne på gården. På höger sida hittar vi en röd liten stuga omgiven av ett plank. Gården ägs av Oskar Ekström som tillhandahåller skjuts till och från järnvägsstationen i sin gula buss dragen av två svarta hästar.

Ja, så har vi kommit ända ned till Enköpingsån.  På andra sidan nämnda å på den s.k stadsläkareängen kommer inom en snar framtid stadens nya folkskolehus att byggas.