Enköping.då

Historia om en stad

Kungsgatan

 

En promenad längs Kungsgatan på 1880-talet

Vi startar på Ågatan med Enköpingsån och Jernbron (byggd 1848) på höger sida. På andra sidan ån skymtar Munksundets låga träbebyggelse. Vi promenerar så upp mot staden med färgaren Boströms gård på vänster sida. På höger sida ser vi stadskassör Otters ståtliga hus och lite längre fram den gamle skräddarmästaren Grundins fastighet . Vi passerar Sandgatan och ser på höger sida kopparslagare Borells gård där tivoli , karuseller och skjutbanor inhystes vid markander. Längre fram ligger den gamla Gästgivaregården där den s.k Höflingska salongen finnes. Där ges under stundom teaterföreställningar , sånguppträdanden och annan underhållning. Man kan gott säga att detta var stadens nöjescentrum innan Stadshotellet byggdes.

På vänster sida ser vi bl.a den Björnvallska fastigheten där grosshandlare Björnvall bodde med sin fru och många barn.Så öppnar då torget framför oss och till höger ligger två ståtliga hus. Det första tillhör handlaren Löfgren och det andra handlare Lindfeldt.Vi passerar Torggatan och på vänster hand ligger vinhandlare Lagerströms hus och lite längre upp i backen har bokhandlare Mollstadius sin affär. Backen kallas apotekarbacken eftersom apoteket ligger lite längre upp på höger sida.

Lite närmare på höger sida har stadens enda sockerbagare sitt konditori. Vi sliter dock oss från frestelsen att gå in och smaka på godsakerna och promenerar vidare. Vi går förbi rådman Östlunds hus och stretar vidare uppför backen. Där uppe på höger sida ligger apoteket där apotekare Kaijser huserar. Kaijser är en av stadens mest betydande män. Han kommer så småningom att bli ordförande i kommunfullmäktige.Från andra sidan gatan hörs barnröster. Där ligger nämligen stadens flickskola. Trots namnet går även pojkar där.

Vi passerar Rådmansgatan och nu känner vi lukten från Erlangens bryggeri som ligger direkt till höger. Apotekarbackens krön är nu passerat och vi kan blicka ned över Kungsgatan bort mot Litslena Tull.På vänster sida ser vi bleck- och plåtslagare Sjöbergs hus och lite längre ned Boktryckargården.Nu är vi nere vid Tullgatan. Vi passerar den och på höger hand ser vi systrarna Örnmarks fina hus med fönsterluckor och bortom den sadelmakare Löfstedts gård.

På vänster sidan om gatan ligger provincialläkare Stieglers gård och nedanför den ser vi Wårmanska gården.På andra sidan gården ligger Wårmans backe. Där åks det kälke av både barn och vuxna vintertid.Vi har nu kommit fram till Litslena Tull. Vägen fortsätter längs åsen. Ingen egentlig bebyggelse finns annat än några lador och uthus på höger sida. Här finns inget mer att se , så vi vänder och går tillbaka. Sockerbagare Zettermark har säkert fortfarande öppet.