Enköping.då

Historia om en stad

Idrottsföreningar

 

DE FÖRSTA IDROTTSFÖRENINGARNA I ENKÖPING

Under andra halvan av 1800-talet kom folkrörelserna igång i Sverige.  Det bildades frireligiösa samfund , nykterhetsföreningar , fackföreningar och idrottsföreningar. Säkert finns det många anledningar till detta. Levnadsstandarden höjdes och många fick tid över till annat än arbete.  Folkskolans införande gjorde att fler blev läskunniga och kunde ta del av det ökande utbudet av litteratur och tidningar. Kommunikationerna förbättrades med byggandet av järnvägar. Kyrkans inflytande minskade mm.

Idrottsövningar i organiserad form förekom endast i militära sammanhang och i skolan. I Enköping startade de första idrottsföreningarna med utgångspunkt från stadens läroverk. Den första bildades år 1878 under ledning av Dr Westerlund och gymnastikläraren vid läroverket löjtnant Ahlgren. Den hette Enköpings Målskjutnings- och Gymnastikförening och just målskjutning med gevär och gymnastik utgjorde den huvudsakliga aktiviteterna. Dock idkade man även bollspel. Fotboll spelades för första gången i Enköping 1878.

Nu blev inte denna förening långlivad . Redan efter ett par år upphörde verksamheten. Det kom att dröja till år 1886 innan nästa idrottsförening bildades. Det var Enköpings Gymnastikförening som var helt knuten till läroverket.  Rektor Rönnqvist blev dess ordförande och gymnastikövningarna leddes även nu av gymnastikläraren vid läroverket. Han hette nu Noréus. Den gymnastik man utövade var främst truppgymnastik. Några tävlingar förekom inte. Däremot hade man uppvisningar för allmänheten. Även denna förening blev kortlivad. Den upplöstes 1892.

Nu hade realskolan fått en ny gymnastiklärare. Det var löjtnanten (sedermera majoren)  Adolf af Sandeberg. Han hade redan 1889 bildat Enköpings skridskoklubb. Verksamheten bestod i att iordningställa och sköta en skridskobana på Enköpingsån.  Hela vintrarna kunde allmänheten för en liten slant åka skridsko .

Om någon kan kallas enköpingsidrottens fader är det denne Adolf af Sandeberg.  Han ordnade även motionsgymnastik för allmänheten.  Förutom skridskoåkning arrangerade han skidåkning – både längdåkning och ”backåkning” på Gröngarnsåsen. Nu handlade det även om tävlingar. I skidåkningen deltog både pojkar och flickor. Flickorna var i de flesta fall utestängda från idrottandet. Det skulle dröja till en bit in på 1900-talet innan det blev mer accepterat med kvinnlig idrott. Det handlade då ,förutom skidåkning , mest om simning och tennis.

I början på 1890-talet bildades Enköpings Velicopedklubb som ordnade tävlingar- ofta med start och mål i staden.  På denna tid utövades enbart idrotter som inte krävde speciella arenor. Sådana fanns inte.  Cykling , simning och skidåkning  utövades med naturen som arena. Den första idrottsplatsen i Enköping byggdes under de första åren på 1900-talet. Den hette Idrottsparken och låg ungefär vid nuvarande nämndhusparkeringen.  Där utövades fotboll och allmän idrott (friidrott).  Vid den tiden hade Enköpings Allmänna Idrottsförening (EAI) bildats. I den första styrelsen satt Adolf af Sandeberg.

Denna nya idrottsförening hade allt från skridsko- och skidåkning till fotboll ,  velicopedåkning och allmän idrott på sitt program. Under några år var EAI den enda idrottsföreningen i staden. Kanske tack vare det breda utbudet överlevde den de första svåra åren och fortlever än i dag. Under de första 20 åren på 1900-talet bildades ytterligare drygt tio nya idrottsföreningar i Enköping med omnejd.