Enköping.då

Historia om en stad

Frihetsberövade

 

Nedan finns de personer som i Rådhusrätten dömts till fängelse eller straffarbete. Målen i domboken är numrerade. Genom att leta upp målet i domboken för Rådhusrätten i Enköping kan man läsa mer om varje mål.

 

År 1900

Kontorsskrivaren Axel Engelbrekt Lindberg  från Västerås , född  den 11/14 1860 i Västerås , dömd för sjunde resans stöld till straffarbete i 4 år. Nummer i domboken: 13

Arbetaren Anton Viktor Holmgren från Torstuna , född den 22/9 1871 på Adelsö , dömd för resande av livsfarligt vapen till straffarbete i 2 månader. Nummer i domboken: 220

Arbetaren Karl Fredrik Söder från Enköping, född den 25/3 1880 i Enköpings-Näs , dömd för första resans stöd till straffarbete i 4 månader. Nummer i domboken:

Murarhantlangaren Ernst Sigfrid Wetterlöf från Enköping , född den 9/7 1882 i Enköping, dömd för första resans stöld till straffarbete i 4 månader. Nummer i domboken: 272

 

År 1899

Arbetaren Albert Fredrik Hellberg från Göteborg, född den 16/3 1858 i Eskilstuna, dömd för sjätte resans stöld till straffarbete i 8 år. Nummer i domboken: 32

Drängen Erik Kastman Dahlberg från Litslena , född den 19/8 1865 i Bollnäs, dömd för resande av livsfarligt vapen till fängelse i tre månader. Nummer i dombok: 224

Stenhuggaren Petter Magnus Pettersson från Tjurkö ,född den 4/5 1875 i Tjurkö, dömd för första resans stöld till fängelse i 2 månader. Nummer i domboken: 232

 

År 1898

Skrädderiarbetaren Frans Johan Johansson Englund från Stockholm ( Hedvig Eleonora), född den 10/10 1868 i Hovmanstorp , dömd för tredje resans stöld till straffarbete i 6 månader. Nummer i domboken: 1

 

År 1897

Bagarlärlingen Lars Viktor Hilarius Bergfeldt från Falun , född 21/2  1877 i Torsäng (Kopparbergs län). Dömd för första resans stöld till fängelse i två månader. Nummer i dombok:  262

Johan August Lindqvist från Tillinge,   född 22/3  1862 i Tillinge. Dömd för misshandel, våldsamt motstånd och skadegörelse till fängelse i tio månader. Nummer i dombok: 266

 

År 1896

Drängen Gustaf Alfred Sundberg från Klarbo i Sparrsätra, född 4/3 1874 i Björksta. Dömd för första resans stöld till straffarbete i fyra månader. Nummer i dombok: 1

Minören Edvard Albin Eriksson . Dömd för misshandel mot polisman samt försök till fritagande av anhållen person. Nummer i dombok: 28

Arbetaren Oskar Fredrik Teodor Nyström från Enköping, född 4/12 1872. Dömd för misshandel mot polisman till fängelse i två månadre. Nummer i dombok: 64

Skomakeriarbetaren Erik August Johansson från Enköping , född 8/1 1869 i Enköping. Dömd för andra resans stöld till straffarbete i åtta månader. Nummer i dombok: 76

Kyparen Karl Viktor Fromell från Stockholm , född 8/4 1852 i Norberg. Dömd för andra resans snatteri till fängelse i tre månader. Nummer i dombok: 348

 

År 1895

Ståltrådsarbetaren Per Erik Jansson från Västerås , född 14/4 1859 i Nora. Dömd för misshandel med livsfarligt vapen till straffarbete i två år. Nummer i dombok: 142

Skräddaren Aron Fredrik Lindström från Enköping , född 15/10 1840 i Persnäs (Kalmar län). Dömd för första resans stöld till straffarbete i fyra månader. Nummer i dombok: 159

Handlaren Gustaf Jansson Olsson från Vendel , född 4/9 1832 i Vendel. Dömd för första resans stöld till straffarbete i sex månader. Nummer i dombok: 181

Lumphandlaren Johan August Asp från Litslena , född 8/8 1850 i Västeråker (Uppsala län). Dömd för femte resans stöld till straffarbete i fyra år. Nummer i dombok: 267

Skomakare Didrik Didriksson från Enköping , född 25/6 1840 i Odensala. Dömd för första resans stöld till straffarbete i åtta månader. Nummer i dombok: 267

 

ÅR 1894

Sara Maria Lundvall  f.  1/4 1845 i Kil , skriven i Enköping. Dömd för första gången förrövat tillgrepp av gods och pengar till straffarbete i sex månader. Nr i dombok:  9

Carl Otto Eriksson  f.  12/6 1871 i Fresta (Stockholms län). Skriven i Enköping. Dömd för första resans stöld till straffarbete i åtta månader. Nr i dombok:  57

Drängen Carl Edvard Pettersson  f. 15/6 1865 i Dingtuna. Skriven i Tillinge. Dömd för förfalskningsbrott till straffarbete i tio månader. Nr i dombok: 120

Järnvägsarbetaren Carl Bernhard Hedenström  f. 28/4  1868 i Badelunda. Skriven i Eskilstuna. Dömd för tredje resans stöld till straffarbete i två år. Nr i dombok:  147

Arbetskarlen Johan August Lindqvist f. 22/3  1862 i Tillinge. Skriven i Tillinge men mest boende i Enköping. Dömd för rån till straffarbete i fyra år. Nr i dombok: 205

Rättaren Lars Gustaf Gustafsson Tjäder  f.  15/5  1872 i Bro ( Västmanlands län). Skriven i Vallby (Uppsala län). Dömd för förfalskningsbrott till straffarbete i åtta månader. Nr i dombok: 209

 

År 1893

Snickeriarbetaren Gustaf Fridolf Helén  f. 2/8  1866 i Lillkyrka ( Uppsala län). Skriven i Enköping. Dömd för dråp till straffarbete i sex år. Nr i dombok: 93

Skomakeriarbetaren Axel Oskar Strand  f. 24/5  1865 i Rasbo. Skriven i Maria församling i Stockholm. Dömd för misshandel med livsfarligt vapen till straffarbete i tre månader. Nr i dombok: 106

Arbetskarlen Johan August Lindqvist f. 22/3  1862 I Tillinge. Skriven i Tillinge. Dömd för hemfridsbrott till fängelse i fyra månader. Nr i dombok: 100

Arbetskarlen Frans Oskar Andersson f. 25/8  1854 i Katarina församling i Stockholm. Skriven i samma församling. Dömd för tredje resans stöld till straffarbete i ett år och tre månader. Nr i dombok: 172

Arbetskarlen Erik Henning Eriksson Hellberg  f. 22/4  1851 i Svärtuna ( Södermanlands län). Skriven i Arnö ( Uppsala län). Dömd för sjunde resans stöld till straffarbete i två år och åtta månader. Nr i dombok: 185

Bokbindaren Johan August Gerlin f. ¾  1854 i Enköping. Skriven i Enköping. Dömd för misshandel med livsfarligt vapen till straffarbete i två år. Nr i dombok: 205

 

År 1892

Carl Gustaf Andersson  född  26/7  1871 i Knista ( Örebro län). Skriven i Enköping, dömd för andra resans stöld till straffarbete i två månader.  Stölden begicks tillsammans med nedanstående Carl Erhard Grundin. Nummer i domboken: 41

Carl Erhard Grundin  född   8/1  1872 i Enköping. Skriven i Enköping. Dömd för stöld till straffarbete i två månader.  Stölden begicks tillsammans med ovanstående Carl Gustaf Andersson. Nummer i domboken: 41

Carl Birger Smedman född  28/1  1861 i Bodarne  (Örebro län), skriven i Maria församling i Stockholm. Dömd för andra resans stöld till straffarbete i åtta månader. Nummer i domboken: 69

 

Ån 1878

Arbetaren (plåtslagare)  Johan Frans Wåhlberg   född 27/9 1844 i Adolf Fredriks föramling i Stockholmfrån. Signalement: Ordinär växt. Ögon och hår mörka. Dömd till straffarbete i ett år för stöld. Nummer i domboken: 63

Drängen Per Edvard Moberg född 4/4 1860 i  Kumla socken i Västmanland. Skriven i Enköping. Signalement: Medelmåttig växt. Ögon och hår mörka. Dömd till fyra månaders straffarbete för stöld. Nummer i domboken: 163

Arbetaren Peter Mattiasson född 4/4 1832 i Jonstorp i malmöhus län. Skriven i  Enköping. Signalement: Lång till växten, mörka ögon och mörkt hår. Dömd till straffarbete i ett år och sex månader för stöld. Nummer i domboken: 173

F. straffången Carl Brundin född 3/10 1819 i Österunda socken i Västmanlands län. Skriven i   Enköping. Signalement: Lam i högra sidan. långväxt , hår och ögon mörka.Dömd till straffarbete i ett år och två månader för stöld. Nummer i domboken: 267

Skjorstensfejaren Johan August Viktor Lindström född 11/1 1856 i  Maria församling i Stockholm. Skriven i Enköping. Signalement: Långväxt , ljust hår och små mustascher.Dömd till straffarbete i fyra månader för stöld. Nummer i domboken: 267

 

År 1877

Karl Rickard Larsson   född 7/2 1856 i Karlstad. Signalement: Medelmåttig längd, svart hår och mörka ögon. Dömd till straffarbete i ett år och sex månader för stöld. Nummer i domboken: 38

Ynglingen Frans Gustaf Leonard Pettersson  född 27/9 1860 i Enköping. Signalement: Medelmåttig kroppslängd , mörkt hår och mörka ögon. Dömd till straffarbete i ett år och två månader för stöld.  Nummer i domboken: 39

Arbetaren Albert Löf född 27/9 1858 i Enköping,boende på Kyrkåsen i Enköping. Signalement: Medelmåttig längd , ljusa ögon och ljust hår. Dömd för misshandel till fängelse i en månad. Nummer i domboken: 44

Per Erik Björklund född 27/9 1841 i Jumkil , boende i Uppsala. Signalement: Medelmåttig växt , blå ögon och mörkt hår. Dömd till straffarbete i tio år föt femte resans stöld. Nummer i domboken: 56.

Svarvaregesällen Josef Theodor Ramberg   Född 27/1 1842 i Ronneby. Signalement: Medelmåttig växt, mörka ögon och mörkt hår. Dömd till straffarbete i ett år för stöld. Nummer i domboken: 75

Arbetaren August Pettersson från Teda , född 26/7 1848 i Enköpings-Näs. Signalement: Medelmåttig växt, jlusa ögon och ljust hår. Dömd till fängelse i två månader för misshandel. Nummer i domboken: 135.

 

År 1876

Järnvägsarbetaren Björn Magnusson Wiberg född 22/10 1845 i Ekeröd i Skåne. Signalement: Signalement: Grov växt , gult hår och ljusa ögon. Dömd till fängelse i två månader för hemfridsbrott. Nummer i dombok: 44

Statdrängen Anders Wilhelm Lundin från Altuna. Född 11/7 1843 i i Stenkvista församling. Signalement: Grov växt , mörka ögon och mörkt hår. Dömd tillstraffarbete i tre månader för stöld. Nummer i dombok: 54

F. repslagarelärlingen ynglingen Carl August Stenvall från Torstuna. Född 22/8 1858 i Hagby i Uppsala län. Signalement: Liten till växten , blå ögon och mörkt hår. Dömd till straffarbete i två år för stöld. Nummer i dombok: 105

Ynglingen Frans Gustaf Leonard Pettersson född 28/9 1860 i Enköping. Signalement: Medellängd , mörkt hår och mörka ögon. Dömd till straffarbete i åtta månader för stöld. Nummer i dombok: 142

Arbetaren Johan Andersson från Understa i Västergötland. Född 28/10 1845 i Understa församling. Signalement: Späd växt, ljust hår och ljusa ögon. Dömd till fängelse i två månader för fritagningsförsök. Nummer i dombok: 162

Järnvägsarbetaren Johan Petter Norström från Stockholm. Född 21/4 1854 i Sundsvall. Signalement: Lång växt , mörkt hår och mörka ögon .Dömd till fyra månaders fängelse för snatteri och skadegörelse. Nummer i dombok: 178

 

År 1875

Skomakaregesällen Abraham Andersson född 21/6 1836 i Gustavi församling i Göteborg. Signalement: Kortväxt , mörkt hår och mörka ögon, runt ansikte. Dömd till en månads fängelse för snatteri. Nummer i dombok: 57
 

Sejlaren Nicolaus Carl Leonard Ullén. Född 10/5 1820 i Linköping. Signalement: Ljusbrunt hår och blå ögon , ovalt ansikte. Dömd till ett års straffarbete för andra resans stöld. Nummer i dombok: 57

Järnvägsarbetaren Lars Larsson från Långtora. Född 20/7 1848 i Gårdsjö församling. Dömd till fängelse i sex månader för misshandel. Signalement: undersättsig växt , gult hår och ljusa ögon. Nummer i dombok: 72

Järnvägsarbetaren och trumslagaren August Eriksson . Född 11/10 1851 i Hinnestad. Signalement: Späd växt , hår och ögon mörka. Dömd till fängelse i två månader för våld mot polis. Nummer i dombok: 122

 

År 1874

Arbetaren Anders Gustaf Nord född 27/7 1851 i Kräklinge Örebro län. Signalement: ordinär växt , mörka ögon och mörkt hår. Dömd till två månaders fängelse för våldsamt motstånd. Nummer i dombok : 17 

Kronoarbetaren Johan Martin Svensson född 23/6 1816 i Göteborg. Signalement: Lång växt , ljust hår och blå ögon. Dömd för andra resans stöld till fängelse ett år och två månader. Nummer i dombok: 63
 

 

År 1873

Olaf Lundberg född 4/3 1838 i Stockholm. Signalement: Liten till växten , mörkt hår och mörka ögon. Dömd till 5 års straffarbete för våld mot polis.

Carl Peter Johansson född 19/2 1831 i Göteborg. Signalement: Liten till växten, ljust hår och ljusa ögon. Dömd till straffarbete i ett år och två månader för stöld. Nummer i dombok: 81

Förre gardisten Johan Carl Gustaf Palm Johansson   född 30/1 1836 i Nyköpings län. Uppges komma från från Ö Selaö. Signalement: Medelväxt , mörka ögon och mörkt hår. Dömd till straffarbete i sex månader för stöld. Nummer i dombok: 93

Ynglingen Otto Vilhelm Söderström född 20/2 1854 i Torshälla. Skriven i  Gävle. Signalement: Medelväxt , mörkt hår och mörka ögon. Dömd till straffarbete i två år för stöld. Nummer i dombok: 100

 

År 1872

Stark Anders Ersson född  3/7 1833 i Leksand. Skriven i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Mörkt hår med ljusa ögon. Dömd till straffarbete i ett år och åtta månader för andra resans stöld. Nummer i dombok: 25

Johan August Asp född 8/8 1850 i Wester Åker. Skriven i Litslena församling i Uppland. Signalement: Långväxt , mörkt hår och mötka ögon. Dömd till straffarbete i två år och sex månader för tredje resans stöld. Nummer i dombok: 27

Skomakeriarbetaren Otto Bernhard Wallinder född 29/9 1853 i Vårfrukyrka församling i Uppland. Skriven i Vårfrukyrka. Signalement: Liten till växten , mörkt hår och mörka ögon. Dömd till straffarbete i två månader för första resans stöld. Nummer i dombok:  44

Sadelmakeriarbetaren Johan Martin Svensson född 24/6  1816 i Göteborg. Signalement: Långväxt , ljust hår och blå ögon. Dömd till två månaders fängelse för våldsamt motstånd mot polis vid offentlig förrättning. Nummer i dombok: 102

Arbetaren  Anders Claesberg eller Klasberg  född 12/12  1834 i Valö församling i Uppland. Skriven i Adolf Fredrik församling i Stockholm. Signalement: Liten till växten , ljust hår och blå ögon.Dömd till straffarbete i två år för andra resans stöld. Nummer i dombok:  104

 

År 1871

Repslagargesällen Carl Fredrik Eklund , född 10/4 1834 i Kristianstad. Dömd till straffarbete i ett år och fyra månader för första resans stöld. Nummer i dombok: 44

Arbetskarlen Jan Erik Johansson , född 12/12 1820 i Fröstuna socken. Skriven i Litslena. Dömd till straffarbete i ett år för misshandel med kniv. Nummer i dombok: 73

Förre kronoarbetskarlen Johan Olof Lundin , född 29/2 1830 i Enköping. Skriven i Enköping. Dömd till straffarbete i åtta år för fjärde resans stöld. Nummer i dombok: 84

Fattighjonet Johan Albert Wallin, född 19/7 1845 i Enköping. Skriven i Enköping. Dömd till fängelse i två månader för misshandel. Nummer i dombok: 80

Pigan Maria Christina Brandberg , född 19/4 1848 i Vittinge. Skriven i Enköpings Näs. Dömd till straffarbete i sex månader för att ha lönnlagt ett foster på Enköpings kyrkogård. Nummer i dombok: 87

 

 

År 1870

Kronoarbetkarlen Johan Carlsson född 26/12 1845 i Trefaldighets församling i Uppsala. Dömd för våld mot polisbetjänt till fyra månaders fängelse. Nummer i dombok: 83

Skorstensfejarelärlingen Carl Mauritz Andreas Johansson född 1846 i Johannes församling i stockholm. Dömd för våld mot polisbetjänt till fyra månaders fängelse. Nummer i dombok: 92

Johan August Theodor Wahlgren född 14/8 1845 i Katarina församling i Stockholm. Han uppvisade ett falskt prästbetyg och utgav sig vara förre gardisten Per Johan Thörngren. Detta för att få lindrigare straff då han flera gånger tidigare blivit dömt för stöld. Dömd för stöld till två års straffabete och därefter förpassad till Uppsala för vidare rannsakning. Nummer i dombok: 112

Fattighjonet Johan Albert Wallin  född 19/7 1845 i Enköping. Skriven i Enköping. Dömd för våldsamt motsrånd mot polis till fängelse i en månad.

Soldaten nr 80 vid Kungl. Upplands regemente Fredrik Izaksson Rapp. Dömd för stöld till straffarbete i fyra månader.

 

 

År 1869

Bleckslagaren och skorstenfejaren Carl Alfred Forsselius född 10/1 1847 i Katarina församling i Stockholm, skriven i St:Nicolai i Stockholm. Dömd för andra esans snatteri till fängelse i tre månader. Nummer i dombok: 19

Fälskärseleven Robert Wiklund född i Stockholm 1845. Dömd för misshandel till fängelse i tre månader samt böter 10 riksdaler. Nummer i dombok: 15

Kopparslagsgesällen Salomon Ljungström född 7/11 1840 i Ryssby i Kalmar län, skriven senast i Hälsingborg. Dömd för tillverkning av falska mynt till straffarbete i fyra år. Nummer i dombok: 24

Kopparslagsgesällen  Jöns Petter Svensson född 14/5 1837 i Ramnäs i Hallands län, skriven i Enköping. Dömd för tillverkning av falska mynt till straffarbete i fyra år. Nummer i dombok:24

Drängen Anders Gustaf Augustsson född 11/1 1844 i Lyrestad i Skaraborgs län. Dömd för första resans stöld till straffarbete i ett år och sex månader. Nummer i dombok: 37

Förra pigan Tekla Albertina Lindgren född 23/9 1823 i Vänge i Uppsala län , skriven i Uppsala. Dömd för andra resans stöld till  straffarbete i  två år. Hon dömdes redan året innan , men lyckades fly från häktet i Enköping. Varför hon återvände till Enköping är oklart. Nummer i dombok: 43

Bageriarbetaren Sven Magnus Johansson född 11/5 1841 i Alseda i Jönköpings län , boende på Ladugårdslandet i Stockholm. Dömd för första resans stöld till tre månaders straffarbete. Nummer i dombok: 239

Anders Johan Tibbling född 4/11 1850 i Torstuna socken då i Västmanlands län – numera i Uppsala län där han även var skriven. Dömd för sedelförfalskning till fyra års straffarbete. Nummer i domboken: 282.

 

År 1868

Förre drängen Jan Danielsson född i Huddunge 1/10 1808, skriven i Enköping. Dömd för inbrottsstöld till straffarbete i två år. Nummer i dombok: 33

Kronoarbetskarlen Anders Joseph Johansson född den 20/11 1820 i Mossebo i Elfsborgs län. Dömd för tredje resans stöld till straffarbete i tre år. Nummer i dombok: 52

Pigan Johanna Christina Almqvist född ¼ 1844 i Nynäs utanför Enköping , boende i Enköping. Dömd för stöld till straffarbete i ett år och sex månader. Nummer i dombok: 207

Wilhelm Pettersson eller Carlsson . Födelsedata okänt. Sade sig vara skriven i Uppsala , men det visade sig icke stämma. Tillhörde ”skojarefolket” , det dåtida namnet på resandefolk eller zigienare. Hans identitet osäker. Dömd för misshandel till fängelse i sex månader.

Tekla Albertina Lindgren född 23/9 1823 i Vänge i Uppsala län , skriven i Uppsala. Dömd för andra resans stöld till  straffarbete i  två år. Hon lyckas dock smita från häktet i Enköping och försvinna från staden. Hon återkom till Enköping året därpå och blev då åter häktad.

 

År 1867


Drängen Johan Berggren född 25/9 1839 i Norrby, skriven i Norrby socken. Dömd till straffarbete i två år för andra resans stöld. Avsänd till Uppsala cellfängelse den 18/6 . Nummer i dombok: 11

Carl Brundin född 3/10 1819 i Österunda, skriven i i Enköping. Dömd till fängelse i tre månader för svikligt förfarande. Avsänd till Uppsala cellfängelse 9/4. Nummer i dombok: 99

 

År 1866

Bondesonen Johan Pettersson född 26/1 1832 i Hardemo. Dömd till straffarbete i ett år och två månader för andra gången stöld. Nummer i dombok: 57

Johanna Kihlström född i juli 1822 i Kalmar socken i Uppland, skriven i Katarina församling i Stockholm. Dömd till straffarbete i två månader för första gången stöld.  Nummer i dombok: 84

Kronoarbetskarlen Julius Oscar Egyptien född 7/5 1815 i Katarina församling i Stockholm. Dömd till straffarbete i två år och sex månader för tredje gången stöld. Avsänd till Uppsala länshäkte den 4/9. Nummer i domboken: 175

Smedslärlingen Lars Petter Sahlberg från Enköping. Dömd till två månaders fängelse för misshandel. Nummer i dombok: 188

Drängen Erik Andersson född  4/9  1840   i Oja i Nyköpings län. Dömd till straffarbete i ett år för stöld av. Bl.a en häst. Avsänd till Uppsala cellfängelse den den 20/10. Nummer i domboken: 189

Dragonen Carl Johan Bergin  född 31/3 1832 i Göteborg. Skriven i Agnetorp. Dömd till straffarbete i två månader för stöld. Avsänd till Uppsala cellfängelse den 16/11. Nummer i dombok: 222

 

År 1865

Stor Petter Pettersson från Rättvik, född 16/4 1811. Dömd för andra resans stöld till straffarbete i två år och två månader. Nummer i dombok: 99

Hattmakaregesällen Anders Lundström född 6/4 1825 i Sollentuna. Skrivan i Gävle? Dömd för tredje gången stöld till straffabete i två år och sex månader. Nummer i dombok: 156


År 1864

Gårdsägare Carl Brundin född 3/10 1819 i Österunda. Skriven i  i Enköping. Dömd för första gången stöld till straffarbete i ett år. Nummer i dombok: 101

Drängen Johan Berggren 25/9 1839 i Norrby, skriven i Norrby socken. Dömd för för stöld till straffarbete i ett år och tre månader. Nummer i dombok: 190