Enköping.då

Historia om en stad

Dombok

 

 

 

 

 

 

NAMN NR. TITEL HEMORT ÄRENDE ANMÄRKNING

Andersson Alexius

50

fabrikör

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Andersson Anders

38

torpare

Rydbyn

inbördes testamente

hustru: Andersson Emma Sofia

Andersson C J

286

slaktare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Andersson C J

303

slaktare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Andersson Emma Sofia

38

 

Rydbyn

inbördes testamente

man: Andersson Anders

Andersson Frans

27

Arrendator

 

ekonomisk tvist

 

Andersson Gustaf

27

 

 

ekonomisk tvist

 

Andersson Johan August

344

torpardräng

Husbysjutolft

fylleri

 

Andersson Johan Oskar

311

fabrikör

Enköping

testamente

hustru: Andersson Maria

Andersson Johan Petter

170

arbetskarl

Stockholm

fylleri

 

Andersson Johan Rickard

342

smideslärlingen

Härkeberga

fylleri

 

Andersson Johan Rudolf

171

repslageriarbetare

Sala

fylleri förargelseväckande beteende

 

Andersson Josefina

147

ogift

Bryggholmen

testamente

 

Andersson Karl Erik

291

fabriksarbetare

Enköping

misshandel

 

Andersson Karl Fredrik

88

 

Hagby

testamente

 

Andersson Karl Henning

138

arbetskarl

Stockholm

fylleri

 

Andersson Karl Johan

120

arbetskarl

Ullunda

fylleri

 

Andersson Karl Johan

130

omyndig

 

försäljning av fastighet

god man: Bergqvist Lars Gustaf

Andersson Karl Johan

232

arbetskarl

Härnevi

fylleri

 

Andersson Karl Johan

277

dräng

Kungsåra

fylleri

 

Andersson Maria

311

 

Enköping

testamente

man: Andersson Johan Oskar

Andersson Palmér Karl

275

måleriarbetare

Norrköping

fylleri

 

Andersson Patrik Teodor

157

gårdfarihandlare

Kloster

fylleri

 

Andersson Per August

37

resehandlare

Stockholm

olaga handel

 

Andersson Sixten

14

notarie

Sala

ekonomisk tvist

 

Andersson Sixten

113

kronolänsman

Sala

ekonomisk tvist

 

Andersson W

303

hemmansägare

Edsta

ekonomisk tvist

 

Anzerin F W

286

hemmansägare

Lådö

ekonomisk tvist

 

Ask Jonas

327

kakelungsmakeriarbetare

Kalmar

fylleri

 

Aspelin Sven Magnus

249

skrädderiarbetare

Enköping

fylleri förargelseväckande beteende

 

Aspengren Karl Robert

274

plåtslageriarbetare

Stockholm

fylleri förargelseväckande beteende

 

Aspengren Nestor

280

överstelöjtnant

Umeå

ekonomisk tvist

 

Bergqvist Lars Gustaf

46

rådman

Enköping

ekonomisk tvist

 

Bergqvist Lars Gustaf

130

 

 

försäljning av fastighet

god man för Andersson Karl Johan

Björklund Anton

41

 

Sparrsätra

fylleri

 

Björklund August

71

skräddare

Simtuna

ekonomisk tvist

 

Björklund Karin Matilda

189

 

 

försäljning av sterbhus

dotter till Björklund Matilda

Björklund Matilda

189

 

 

försäljning av sterbhus

mor till Björklund Karin Matilda

Björklund Sigfrid

318

arbetskarl

Sparrsätra

misshandel

 

Björnvall   J J

218

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Björnvall Ivar

218

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Borell Artur Henrik

146

kopparslagarelärling

Enköping

överdådig framfart

 

Borell Artur Henrik

146

kopparslagarlärling

Enköping

överdådig framfart

 

Borell Hanna

219

 

Enköping

bevakning av konkurs

 

Brundin Anna Karolina

26

 

Enköping

inbördes testamente

man: Brundin Gustaf

Brundin Gustaf

26

handlare

Enköping

inördes testamente

hustru: Brundin Anna Karolina

Brunqvist Johan

202

grenadiär

 

testamente

hustru: Brunqvist Matilda f. Johansson

Brunqvist Matilda f. Johansson

202

 

 

testamente

man: Brunqvist Johan

Börjesson Johan

152

arbetskarl

Härnevi

fylleri

 

Börjesson M

12

fanjunkare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Davidsson Karl August

135

bageriarbetare

Enköping

fylleri

 

Davidsson Karl August

156

bageriarbetare

Enköping

förargelseväckande uppträdande

 

Davidsson Karl August

263

bagarlärling

Enköping

våldsamt motstånd vid off. Förrättning

 

Davidsson Karl August

264

bagarlärling

Enköping

fylleri

 

Edholm Karin f. Björkbäck

105

 

Enköping

inbördes testamente

man: Edholm Per Johan

Edholm Per Johan

105

boktryckare

Enköping

inbördes testamente

hustru: Edholm Karin f. Björkbäck

Edlund Per Axel

57

kusk

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Ekblom Johan Alfred

266

grishandlare

Tortuna

fylleri

 

Eklund Johan Arvid

178

stadskassör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Eklund Johan Arvid

200

stadskassör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Emmanuelsson Alexander

24

arbetskarl

Stockholm

snatteri

 

Engelbrekjt Axel

13

kontorsskrivare

Enköping

stöld

 

Enlind Ebba

319

ogift

Enköping

bouppteckning

 

Enlind Ebba Katarina

350

 

Enköping

konkurs

avliden

Eriksson Adolf

192

hemmansägare

Änesta

inbördes testamente

hustru: Eriksson Lovisa Katarina

Eriksson Anders Gustaf

31

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Eriksson Brita

22

 

Enköping

inbördes testamente

man: Eriksson Johan Erik

Eriksson Edvard Albin

199

telefonarbetare

Enköping

fylleri

 

Eriksson Erik Gottfrid

48

skomakare

Sparrsätra

fylleri

 

Eriksson Erik Gottfrid

253

handelsbiträde

Västerås

olaga handel

 

Eriksson Gustaf Alexander

346

skräddare

Ekolsund

fylleri

 

Eriksson Hulda Agnes

320

 

 

gåvobrev

 

Eriksson J

302

 

Simtuna

ekonomisk tvist

 

Eriksson Johan Erik

22

 

Enköping

inbördes testamente

hustru: Eriksson Brita

Eriksson Johan Hjalmar

17

arbetskarl

Enköping

fylleri förargelseväckande beteende

 

Eriksson Johan Hjalmar

281

arbetskarl

Varghällar

fylleri

 

Eriksson Karl

33

 

Måsa Lillkumla

ekonomisk tvist

 

Eriksson Karl Erik

28

jordägare

Enköping

fylleri

 

Eriksson Karl Erik

153

jordägare

Enköping

fylleri våldsamt motstånd vid off. Förrättning

 

Eriksson Karl Gustaf

341

arbetskarl

Simtuna

fylleri

 

Eriksson Lovisa Katarina

192

 

Änesta

inbördes testamente

man: Eriksson Adolf

Eriksson Robert

229

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Eskilsson Anders Gustf

60

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Flodin Karl Gustaf

339

skomakeriarbetare

Stockholm

olaga handel

 

Franzén Aron Vilhelm

143

järnsvarvare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Fredin Herman August

343

ladugårdskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Fägersten K A

260

sjökapten

 

köpebrev

 

Fägersten Karl Anton

207

mejeriföreståndare

Enköping

köpebrev

 

Granat Karl August

29

plåtslageriarbetare

Enköping

fylleri

 

Grundin Karl Bernhard

75

arbetskarl

Enköping

fylleri

 

Grundin Karl Bernhard

198

telefonarbetare

Enköping

fylleri

 

Grönskog Johan Ferdinand

205

kakelugnsmakaren

Ryssby

fylleri våldsamt motstånd vid off. Förrättning

 

Gustafsson A F

47

arrendator

 

ekonomisk tvist

arrendekontrakt: Persson Jöns

Gustafsson Edvard gerhard

100

sadelmakeriarbetare

Uppsala

fylleri

 

Haglind Johan

183

hemmansägare

Långtora

fylleri

 

Hedberg Gustaf Leonard

323

kronolänsman

Örbyhus

testamente

avlidna Haglund Cecilia Regina f. Lemke

Hedlund Frans Oskar

276

dräng

Västerlöfsta

fylleri

 

Hellsten Agda Viktoria

256

omyndig

 

försäljning av fastighet

förmyndare: Karlsson A W

Hellsten Angrid Valborg

256

omyndig

 

försäljning av fastighet

förmyndare: Karlsson A W

Henriksson Alfred

289

skollärare

Enköping

smädelse i Enköpings Tidning

 

Hjerpe Leonard Teodor

59

doktor

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Hjortsberg P E

40

vaktmästare

 

försäljning av fastighet

god man för Karlsson Maria Matilda

Holgersson Adolf Viktor

44

skrädderiarbetare

Simtuna

fylleri förargelseväckande beteende

 

Holm Erik Olsson

30

måleriarbetare

Rättvik

fylleri

 

Holmberg August Henrik

295

åkardräng

Enköping

förargelseväckande uppträdande

 

Holmberg Karl Rickard

294

åkardräng

Enköping

förargelseväckande uppträdande

 

Holmgren Anton Viktor

211

lantbrukare

Härnevi

misshandel

 

Holmgren Anton Viktor

220

arbetskarl

Torstuna

misshandel

 

Holst August

200

resehandlare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Hultgren Karl August

55

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Hyckerström Viktor

165

handlare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Hållenius Terese

58

änka

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Högberg Olof Petter

49

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Högström Gustaf Ferdinand

36

järnsvarvare

Grillby

fylleri

 

Jakobsson Anders Johan

296

åkardräng

Enköping

förargelseväckande uppträdande

 

Jakobsson Johan

53

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Jan Danielsson Björk

172

måleriarbetare

Rättvik

fylleri förargelseväckande beteende

 

Jansson Gustaf

285

 

Långtora

 

 

Johannesson Johan Ferdinand

184

hemmansägare

Boglösa

fylleri

 

Johansson Abraham Gottfrid

83

arbetskarl

Stockholm

fylleri

 

Johansson Amanda Charlotta

161

 

Enköping

skillsmässa

man: Johansson Erik August

Johansson Arvid

56

urmakare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Johansson Augusta Kristina

6

hustru

Enköping

inbördes testamente

man: Johansson Henrik Wilhelm

Johansson Axel

226

 

Simtuna

ekonomisk tvist

 

Johansson C F

286

 

Näs

ekonomisk tvist

 

Johansson C G

285

kopparslagare

Enköping

 

 

Johansson C J

164

lantbrukare

Björksta

ekonomisk tvist

 

Johansson C J

270

lantbrukare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Johansson C J

312

hemmansägare

Näs

ekonomisk tvist

 

Johansson Edla

32

 

Gåde

inbördes testamente

man: Johansson Johan Fredrik

Johansson Emma

226

 

Simtuna

ekonomisk tvist

 

Johansson Erik August

161

skomakare

Enköping

skillsmässa

hustru: Johansson Amanda Charlotta

Johansson Fredrik

177

skomakare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Johansson Gustaf

169

arbetskarl

Boglösa

fylleri

 

Johansson Gustaf

269

 

Kungs Husby

testamente

 

Johansson Gustaf

279

lantbrukare

Brunnby

god man för Stenqvist Tekla Tortuna

 

Johansson Gustafa

269

ogift

 

testamente

 

Johansson Hedda

140

 

Lidingby

gåvobrev

 

Johansson Henrik Wilhelm

6

 

Enköping

inbördes testamente

hustru: Johansson Augusta Kristina

Johansson J W

159

handlare

Enköping

bouppteckning

 

Johansson Johan August

159

arrendator

 

bouppteckning

 

Johansson Johan Elof

297

hemmansägare

Enköpings Näs

fylleri

 

Johansson Johan Fredrik

32

 

Gåde

inbördes testamente

hustru: Johansson Edla

Johansson Johan Valfrid

179

handlare

Enköping

konkurs

 

Johansson Johan Valfrid

219

handlare

Enköping

bevakning av konkurs

 

Johansson Josef

177

 

Norrköping

ekonomisk tvist

 

Karlén Johan Gottfrid

82

stenarbetare

Rotbrunna

fylleri

 

Karlsson A W

256

snickare

Enköping

försäljning av fastighet

 

Karlsson Adolf Vilhelm

163

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri förargelseväckande beteende

 

Karlsson Adolf Vilhelm

325

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Karlsson Adolf Vilhelm

354

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri förargelseväckande beteende

 

Karlsson Anders Viktor

68

snickeriarbetare

Ullunda

fylleri

 

Karlsson C A

225

bondeson

Gåde

ekonomisk tvist

 

Karlsson C A

321

grosshandlare

Västerås

ekonomisk tvist

 

Karlsson C E

178

 

Jädra

ekonomisk tvist

 

Karlsson Erik

146

gårdsägare

Enköping

överdådig framfart

 

Karlsson Erik

146

gårdsägare

Enköping

överdådig framfart

 

Karlsson Erik Gustaf

89

dräng

Skerike

fylleri

 

Karlsson Frans Oskar

16

arbetare

Enköping

olaga handel

 

Karlsson Gottfrid

282

arbetskarl

Enköping

fylleri

 

Karlsson Hilda Erika f. Johannesson

106

 

Hagby

inbördes testamente

Man: Karlsson Johan Fredrik

Karlsson J

178

 

Homsta

ekonomisk tvist

 

Karlsson J A

178

 

Jädra

ekonomisk tvist

 

Karlsson Johan Fredrik

106

 

Hagby

inbördes testamente

hustru: Karlsson Hilda Erika 

Karlsson Karl August

250

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Karlsson Karl August

315

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Karlsson Karl August

338

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Karlsson Karl Erik

268

 

 

bouppteckning

 

Karlsson Käll Karl Johan

2

sotare

Enköping

olaga beträdande av järnväg

 

Karlsson Maria Matilda

40

omyndig

 

försäljning av fastighet

god man: Hjortsberg P E

Karlsson Per August

84

tegelbruksarbetare

Haga

fylleri

 

Karlsson Vilhelm Erhard

66

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Klingspor Johanna

145

ogift

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Kristensen Edvin

201

skräddare

Stockholm

fylleri

 

Kullberg Karl

328

handelsresande

Göteborg

förseelse mot ordningstadgan

 

Landqvist Charlotta

203

änka

 

försäljning av omyndigs fastighet

omyndig: Märta Hildegard Landqvist

Landqvist Märta Hildegard

203

omyndig

 

försäljning av fastighet

 

Larsson Arvid Teodor

67

dräng

Bred

fylleri

 

Larsson Djerf Lars Gustaf

310

arbetskarl

Tillinge

fylleri

 

Larsson Lovisa

51

änka

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Larsson O L

286

målare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Larsson Per August

243

garvaregesäll

Kvistbro

fylleri

 

Larsson S L

224

målare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Larsson S L

312

målare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Larsson SL

303

målare

Grillby

ekonomisk tvist

 

Lavén Karl Arvid

158

snickare

Enköping

misshandel med yxa

målsägare

Lif Ernst August

45

telefonreparatör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Lif Ernst August

280

sergeant

Enköping

ekonomisk tvist

 

Lind August Gotthard

173

slakteriarbetare

Enköping

fylleri förargelseväckande beteende

 

Lind Karl August

99

positivspelare

Uppsala

fylleri

 

Lindgren Axel

72

bryggeriföreståndare

 

inbördes testamente

hustru: Lindgren Karolina

Lindgren Ernst

318

arbetskarl

Villberga

misshandel

 

Lindgren Karl Gotthard

209

magasinsdräng

Enköping

ej betalt hundskatt

 

Lindgren Karl Gotthard

335

magasinsdräng

Enköping

hundskatt

 

Lindgren Karolina

72

 

 

inbördes testamente

Man: Lindgren Axel

Lindgren Robert

318

arbetskarl

Villberga

misshandel

 

Lindman Bror Hampus

241

disponent

Enköping

 

 

Lindqvist   Anders Gustaf

1

murare

Enköping

äktenskapsskillnad

hustru: Lindgqvist Sofia Eugenia 

Lindqvist Sofia Eugenia

1

hustru

Enköping

äktenskapsskillnad

man: Lindqvist Anders Gustaf

Lindström Karl Johan

119

lägenhetsägare

Ullunda

fylleri

 

Ljungberg Kristina Sofia

255

 

Enköping

testamente

 

Lund Erik Otto

317

sergeant

Tillinge

misshandel

 

Lund Gustaf Teodor

115

målarlärling

Enköping

fylleri våldsamt motstånd vid off. Förrättning

 

Lund Hildur

331

ogift

Enköping

olaga ölutskänkning

 

Lund Johan Albert

78

ladugårdskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Lundberg Johan August

43

snickeriarbetare

Ullunda

fylleri

 

Lundell Anders

128

gårdsägare

Enköping

inbördes testamente

hustru: Lundell Maria Lovisa 

Lundell Maria Lovisa f. Larsson

128

 

Enköping

inbördes testamente

man: Lundell Anders

Lundin Anna Amalia f. Karlsson

104

 

Folsberga

inbördes testamente

man: Lundin Johan August

Lundin August Mauritz

115

boktryckeriarbetare

Enköping

fylleri

 

Lundin August Mauritz

139

boktryckeriarbetare

Enköping

fylleri sedlighetssårande gärning

 

Lundin Johan August

104

hemmansägare

Folsberga

inbördes testamente

hustru: Lundin Anna Amalia 

Lundin T E

271

lantbruk

Härnevi

ekonomisk tvist

 

Lundins juridiska byrå

347

 

Stockholm

ekonomisk tvist

 

Lundqvist Svante

289

redaktör

Enköping

smädelse i Enköpings Tidning

 

Lundström Karl Johan

90

lägenhetsägare

Ullunda

fylleri

 

Lundvall A J

322

jordägare

 

ekonomisk tvist

sterbhuset efter Björklund P L

Lunström Gustaf

144

hyvlare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Lännqvist C F

270

hemmansägare

Vårfrukyrka

ekonomisk tvist

 

Löfgren Alexius

320

handlare

Enköping

gåvobrev

 

Magnusson johan

85

dräng

Björksta

förseelse mot ordningstadgan

 

Malmström Hans Patrik

52

gårdsägare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Marin Nikolaus August

215

handlare

Altuna

fylleri föreelse mot ordingsstadga

 

Mellström Emil

332

gårdsägare

Enköping

försäljning av fastighet

handlare Fredrik Löfgrens sterbhus

Millberg Klas Erik

298

dräng

Enköping

fylleri

 

Nilsson Johan Albert

109

snickeriarbetare

 

fylleri

 

Nilsson Karl Gottfrid

127

resehandlare

Lindesberg

snatteri

 

Nilsson Nils August

251

resehandlare

Hamneda

olaga handel

 

Nordmark Amanda Maria

73

 

 

inbördes testamente

man: Nordmark Olof Ingemar

Nordmark Klas

262

häradsskrivare

 

konkurs

god man för Malcicia Segerqvist

Nordmark Olof Ingemar

73

kassör

 

inbördes testamente

hustru: Nordmark Amanda Maria

Norgren Margareta Kristina

188

 

Enköping

testamente

 

Nyberg Sven Magnus

231

arbetskarl

Enköping

fylleri

 

Nymans Verkstäder

302

 

Uppsala

ekonomisk tvist

 

Nyström Anders Olof

340

skräddare

Löt

fylleri

 

Nyström Gustaf Emanuel

293

hemmason

Härkeberga

förargelseväckande uppträdande

 

Nyström J A

35

snickare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Nyström Lars Fredrik

4

arbetskarl

Enköping

våldsamt motstånd vid förättning , fylleri

 

Oldenburg Frans Oskar

114

kopparslageriarbetare

Enköping

fylleri våldsamt motstånd vid off. Förrättning

 

Olsson Aron

111

dräng

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Olsson Johan

34

lantbrukare

Gumlösa

ekonomisk tvist

 

Olsson Oskar

337

sjöman

Göteborg

fylleri olaga handel

 

Olsson Åke

158

lägenhetsägare

Enköping

misshandel med yxa

förövare

Palin Johan Alfred

290

resehandlare

Bollnäs

deltagande i äventyrligt spel   olaga handel

 

Persson Jöns

47

banvakt

Enköping

ekonomisk tvist

 

Pettersson Albert

345

torpardräng

Husbysjutolft

fylleri

 

Pettersson C E

303

hemmansägare

Hållingsbro

ekonomisk tvist

 

Pettersson Emil

94

tegelbruksarbetare

Haga

fylleri

 

Pettersson Fredrik

196

lantbrukare

Ullunda

ekonomisk tvist

 

Pettersson Georg Birger

110

dräng

Vårfrukyrka

fylleri

 

Pettersson Gustaf Henrik

102

järnsvarvare

Grillby

fylleri

 

Pettersson Johan

103

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Pettersson Johan

112

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Pettersson Johan

117

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Pettersson Johan

190

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Pettersson Johan Erik

136

hemmansägare

Tillinge

fylleri

 

Pettersson Johan Petter

148

gårdsägare

Enköping

testamente

Hustru: Pettersson Stina Brita 

Pettersson Justina

126

 

Skensta

inbördes testamente

Man: Pettersson Per August

Pettersson Karl Ludvig

207

 

 

köpebrev

 

Pettersson Karl Ludvig

260

 

Hagalund

köpebrev

 

Pettersson Karl Oskar

137

arbetskarl

Veckholm

fylleri

 

Pettersson Per August

126

lantbrukare

Skensta

inbördes testamente

hustru: Pettersson Justina

Pettersson Stina Brita f. Andersson

148

 

Enköping

testamente

man: Pettersson Joha Petter

Pferdman Fritiof

230

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Sandqvist Henrik Teodor

165

 

USA

försäljning av sterbhus

omyndig son till  P W Sandqvist

Sandqvist Paul Wilhelm

165

 

USA

försäljning av sterbhus

omyndig son till l P W Sandqvist

Sandqvist Per Gustaf

165

 

USA

försäljning av sterbhus

omyndig son till  P W Sandqvist

Segerqvist Malvicia

246

hustru

Enköping

Konkurs

 

Segerqvist Malvicia f. Bergdahl

348

 

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Malvicia f. Bergdahl

349

 

Enköping

konkurs

 

Segerqvist P A

194

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Segerqvist P A

206

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Segerqvist P A

217

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Segerqvist P A

234

ingenjör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Segerqvist P A

313

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

244

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

245

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

333

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

334

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

348

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Segerqvist Per Adolf

349

ingenjör

Enköping

konkurs

 

Sellin O E

211

järnarbetare

Enköping

misshandel

målsägare

Sillén Oskar

228

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Sjöberg   G E

15

slaktare

Enköping

olaga handel

 

Sjögren Karl

218

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Sjöman August

218

handlare

Enköping

förseelse mot giftstadgan

 

Sparv Adolf

108

snickeriarbetare

Enköping

fylleri

 

Spång Johan Gustaf

131

lumpsamlare

 

djurplågeri

 

Spång Johan Gustaf

166

lumpsamlare

Torstuna

djurplågeri

 

Steen C J

176

fabrikör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Steinfeldt Israel

93

resehandlare

Ryssland

olaga handel

 

Stenqvist Tekla

279

 

 

god man: Johansson Gustaf

 

Strömberg Oskar Valentin

91

arbetskarl

Vårfrukyrka

fylleri

 

Sundberg Anna f. Larsson

129

 

Enköping

inbördes testamente

man: Sundberg Anders

Sundberg Fredrik

129

gårdsägare

Enköping

inbördes testamente

hustru: Sundberg Anna 

Svan Erik Alfred

96

soldat

Teda

fylleri

 

Svan Gustaf Konrad

95

dräng

Tillinge

fylleri förargelseväckande beteende

 

Svanberg August

77

arbetskarl

Långtora

fylleri

 

Svederius Georg Leopold

204

tapetserare

 

boskillnad

hustru: Svederus Hulda

Svederus Hulda

204

 

 

boskillnad

man: Svederus Georg Leopold

Svensson Karl Johan

174

arbetskarl

Madesjö

olaga handel

 

Svensson Olof August

135

pråmskeppare

Stockholm

fylleri

 

Svensson Sjösten Johan Anton

290

färgeriarbetare

Malmö

deltagande i äventyrligt spel

 

Sällström Karl Erik

258

dräng

Löt

fylleri

 

Söder Karl fredrik

185

arbetskarl

Enköping

fylleri

 

Söder Karl Fredrik

257

arbetskarl

Enköping

misshandel

 

Söder Karl Fredrik

273

arbetskarl

Enköping

stöld

 

Söderberg Gunnar

112

rådman

Enköping

ekonomisk tvist

 

Söderberg Gunnar

117

rådman

Enköping

ekonomisk tvist

 

Söderberg Gunnar

194

rådman

Enköping

ekonomisk tvist

 

Söderberg Karl

226

grosshandlare

Stockholm

ekonomisk tvist

 

Södergren Knut

39

 

Teda

inbördes testamente

hustru: Södergren Sara

Södergren Sara

39

 

Teda

inbördes testamente

man: Södergren Knut

Söderhjelm Vilhelm

14

godsägare

Eklunda

ekonomisk tvist

 

Söderhjelm Vilhelm

113

godsägare

Eklunda

ekonomisk tvist

 

Söderhjelm Vilhelm

321

godsägare

Eklunda

ekonomisk tvist

 

Ternström Karl fredrik

186

bageriarbetare

Näs

fylleri

 

Thorslund J L

217

järnhandlare

Enköping

ekonomisk tvist

 

Thulin Olof

62

handlare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Thulin Olof

74

handlare

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Thunström Fredrik Vilhelm

11

borrare

Enköping

förargelseväckande uppträdande

 

Thunström Fredrik Vilhelm

300

järnvägsarbetare

Vårfrukyrka

fylleri

 

Torsell M

46

lantbrukare

Skörby

ekonomisk tvist

 

Turén Erik Johan

286

kronolänsman

Grillby

ekonomisk tvist

 

Ullén Johan Sigfrid

316

soldat

Vårfrukyrka

fylleri

 

Walin Alfred

164

kassör

Enköping

ekonomisk tvist

 

Walin Alfred

193

 

Enköping

ekonomisk tvist

 

Walin Alfred

196

kamrer

Enköping

ekonomisk tvist

 

Wallén Gustaf

151

hemmansägare

Vallby

förseelse mot ordningstadgan

 

Wallén Gustaf

151

hemmansägare

Vallby

förseelse mot ordningstadgan

 

Wallin Alfred

206

kamrer

Enköping

ekonomisk tvist

 

Wallin Alfred

224

kamrer

Enköping

ekonomisk tvist

 

Wallin Alfred

234

kamrer

Enköping

ekonomisk tvist

 

Wallin Alfred

303

kamrer

Enköping

ekonomisk tvist

 

Wallin E J

271

hemmansägare

Villberga

ekonomisk tvist

 

Westberg Per Fredrik

191

skärslipare

Stockholm

fylleri

 

Wester Karl

168

arbetskarl

Södertälje

fylleri

 

Wetterlöf Edvard

9

arbetare

Enköping

olaga beträdande av järnväg

 

Wetterlöf Ernst Sigfrid

265

murarehantlangare

Enköping

fylleri

 

Wetterlöf Sigfrid

10

arbetare

Enköping

olaga beträdande av järnväg

 

Wetterlöv Emil Sigfrid

272

murarehantlangare

Enköping

stöld

 

Wiksell Johan August

141

arrendator

Boglösa

fylleri

 

Wiksell Johan August

326

arrendator

Boglösa

fylleri

 

Wilhelmsson Karl Gottfrid

8

gårdfarihandlare

Enköping

olaga beträdande av järnväg

 

Wrangel Henning

347

greve

Örsundsbro

ekonomisk tvist

 

Zedén Emil

193

lantbrukare

Veckholm

ekonomisk tvist

 

Zetterberg Erik

3

måleriarbetare

Enköping

fylleri

 

Åberg Karl Oskar

154

arbetskarl

Bäcke

fylleri

 

Åhlén Johan Gottfrid

54

guldsmed

Enköping

förseelse mot ordningstadgan

 

Åker Anders Gustaf

142

soldat

Vårfrukyrka

fylleri

 

Åker Anders Gustaf

233

f. soldat

Åkerby

fylleri

 

Åker Belfrage Gustaf

299

skogsarbetare

Tengene

fylleri

 

Östergren C G

79

lägenhetsägare

Enköping

underlåtit att ploga snö

 

Östergren Karl Johan

61

lantbrukare

Tillinge

förseelse mot ordningstadgan

 

           bild-radhus.jpg

Designed by Ali Han