Enköping.då

Historia om en stad

1890 Tal

Ur nyhetsflödet 1890

Folkmängden i Enköping vid 1890 års ingång:  3281 personer

I Januari nybildas Enköpings Arbetareförening efter att ha legat nere ett tag.  Föreningen är inte som namnet kan antyda en fackförening.  Föreningens syfte var att öka bildningen hos arbetarekåren genom föredrag mm. I den första styrelsen satt bl.a en handlare , en trädgårdsmästare och en fabrikör.

Från nöjessidan kan rapporteras att sista helgen i mars uppträdde den amerikanska Akrobat-Gymnastik och Pantomimsällskapet Meyerhoff med den svarte Charles Young å Godtemplar-lokalen som låg vid Litslena tull. Inträdet var 50 öre.

I April – på ett av arbetareföreningens möten – diskuterades frågan om priset på pepperrot.   Producenter och handlare ansåg att lönsamheten var lite väl dålig.  Man kom överens om att bilda en förening vars syfte var att hålla priset uppe. En ren kartellbildning alltså. Något som då var helt lagligt. Senare på året kom man fram till ett beslut. Pepparroten skulle inte säljas till ett pris under 50 öre/Kg.

I Maj bröt en av de första lönekonflikterna  ut i staden. Det var arbetarna hos skräddarmästaren Johan August Söderström som var missnöjda med lönen. Hotet med strej räckte för att arbetarna skulle få igenom sina krav.

Oron på arbetsmarknaden spred sig. I Juni gick en del av arbetsstyrkan på tändsticksfabriken ut i strejk. Det var askfyllarna – till största delen kvinnor- som ville höja sin lön från 36 öre/1000 askar till 40 öre/1000 askar. Man lade helt enkelt ned arbetet och gick hem. Bolagsledningen kontaktatdes givetvis genast. Mot kvällen kom de män som strejkat tillbaka och bad om ursäkt för sitt tilltag. De lovade att återgå till arbetet utan krav på lönelyft. Kvinnorna däremot stod på sig. De gav sig inte vilket resulterade i att de till slut fick lönen höjd till 38 öre/1000 askar. Förklaringen till att männen var mer rädda om sitt arbete var säkert att de i många fall stod för huvudparten av familjens inkomst. Kvinnorna däremot hade inte lika mycket att riskera.

Den 7/9 kl 5 på morgonen gick ångfartyget Enköping II från hamnen i Enköping. Färden gick mot Stockholm och ut i skärgården för att åse högtidligheterna vid det amerikansak örlogsskeppets Baltimore ankomst med John Ericssons lik.

 

Ur nyhetsflödet 1891

Stadens folkmängd var vid årets ingång 3312 personer

Det totala antalet hundar i staden för vilka betalades hundskatt uppgick under föregående år till 60.

I Maj meddelade källarmästare John Johnsson på stadshotellet att han inköpt en buss (dragen av hästar) för att transportera passagerare till och från järnvägsstationen. Avgiften var 50 öre/person.

I Juli kunde man på Lundellska gården på Kyrkogatan beskåda världens största elefant vid namn Jumbo som kunde utföra mer än 30 olika konster under ledning av sin tämjare Mr. Philadelfia. Entré: Vuxna 75 öre , barn 35 öre.

Under samma månad gjordes en inspektion av stadens 5 mjölkförsäljningsställen av hälsovårdsnämnden. Även stadens överkonstapel Ström deltog. Inga anmärkningar gjordes.

Onsdagen den 12/8 hade frälsningsarmén stort möte i brödraförsamlingens lokal. Mötet leddes av kapten Klara Hall. Inträde : 5 öre.

PÅ entreprenörsauktion angående gatulyshållningen inropades det lägsta anbudet av förre lykttändaren P W Andersson som erbjöd sig att ombesörja lykttändningen i staden för 7 öre/kvällslykta och 11 öre/nattlykta.

I september planerade Enköpings Gymnastikförening att börja övningarna. Intresserade unga män söktes. Så snart minst 20 deltagare anmält sitt intresse skulle aktiviteterna starta.

 

 

Ur nyhetsflödet 1892

Bolagsstämma i Enköpings Ångfartygsbolag har hölls i slutet av februari under ledning av dess ordförande borgmästare Frick. Nettobehållningen uppgick till 8309 kr och 20 öre. Besluts tog om att sätta in en ny ångpanna i ångfartyget Enköping II. Beräknad kostnad 9300 kr.  Styrelsen kom att förutom ordföranden Frick ( som för övrigt avled några månader senare) av apotekare Kaijser , handlarna Björnvall , Östlund , Löfgren och Lundblad.

Leo Tolstoy d.y ( son till den berömde författaren) kom till staden som patient till Dr. Westerlund. Tolstoy kom några år senare att gifta sig med en av Westerlunds döttrar.

Frälsningsarméns föreståndare i Enköping Amalia Stål fälldes i juli att böta 50 kr för att armén haft sammankomster efter kl. 9 på kvällen vilket var emot gällande regler.

En söndag i september planerades en ballonguppstigning med luftseglaren K Printz. Även en enköpingsbo skulle få följa med. Uppstigningen skulle ske utanför tändsticksfabriken. När så dagen kom hade en stor skara människor samlats. Printz meddelade att han inte tog något inträde , men ville någon skänka en slant så gick det för sig.  Många av de församlade ville inte verka snåla så en ansenlig summa samlades in till den modige ballongseglaren. Efter en stund meddelade dock Printz att man upptäckt ett litet fel på luftfarkosten , men att det inte var värre än att det kunde lagas under dagen. Uppstigningen skulle istället ske påföljande dag och ville de församlade vara så vänliga att återkomma då. Det gjorde man , men bara för att finna att Printz och hans medhjälpare redan tidigt samma morgon hade lämnat staden med alla insamlade pengarna. Senare samma år försökte Printz sig på samma bedrägeri i Eskilstuna , men blev upptäckt och tvingades fly utan att få med sig sin ballong, vilket gladde de lurade enköpingsborna.

Ett förslag om ett epidemiskt sjukhus lades fram. Efter samråd med Dr. Westerlund fick byggmästare Steen i uppdrag att göra en ritning samt räkna fram ett kostnadsförslag. Förslaget såg ut som följer: En byggnad i ett plan på ena sidan av sjukhustomten innehållande två sjuksalar (en för män och en för kvinnor) med vardera 6 sängar, två rum för sköterskor . Kostnaden beräknades till 5000 kr.

I oktober meddelades att en skiftnyckel släppts på marknaden av B A Hjort och co i Stockholm. Konstruktören var J P Johansson i Enköping.

I november kunde man konstatera att arbetet med att förse staden med avloppsledningar snart var till ända .

 

 

Ur nyhetsflödet 1893

Skridskoklubben under ledning av gymnstikläraren Adolf af Sandeberg meddelar att det finns en plogad skridskobana på Enköpingsån vid Järnbron där skridsko kan åkas av medlemmarna. Medlemsavgift: Äldre 2 kr , yngre 1,50 kr.  Familjeavgift 5 kr

Godtemlarlogen har vid årets ingång 116 medlemmar.

En Rikstelefonstation öppnas i Enköping . Telefon kan fås mot en anläggningsavgift av 50 kr samt en årsavgift på 80 kr.

Tändsticksfabriken får en ny ångpanna, inhandlad från Södertelje Gjuteri AB

Den 18/3 hålls en bazar på stadshotellet. Inträde 50 öre. Behållningen går till nödlidande i Norrland.

Den notoriske fängelsekunden Johan August Lindqvist försöker bryta sig ut ur häktet i staden med hjälp av en tång  insmuglad inbakad i en limpa som modern lämnat. Försöket misslyckades dock.

Ett förfärligt mord hände på påskaftonen då snickeriarbetaren Gustaf Fridolf Helén slog ihjäl drängen Erik Anton Pihl med en planka. Upprinnelsen till det hela var ett gräl mellan bröderna Lindqvist ( en av dem var ovan nämnde Johan August) och bröderna Helén. Grälet hade börjat inne på krogen och eftersom de alla voro af starka drycker öfverlastade hade det gått överstyr då Gustaf Fridolf Helén följt efter bröderna Lindqvist mot deras hem på Munksundet för att ge Johan August Lindqvist stryk. Väl framme på Munksundet fick Helén tag på en staketspjäla med vilken han slog - som han trodde – Lindqvist i huvudet. I mörkret hade han dock tagit fel. Den som fick slaget var i stället den helt oskyldige Pihl som råkade vara på fel plats.  Slaget tog så illa att Pihl avled.

I augusti anordnades en cykeltävling i och utanför staden. Sträckan var 29 km. Vinnaren Erik Björnvall ficken lykta som pris. Andrapriset gick till K H Lundevall och var en revolver!

Staden två banker meddelar nya öppettider för kunder. Mälardalens Enskilda Bank har öppet från kl. 10 fm till kl. 1 em. Sparbanken har öppet från kl. 2 em till kl. 4 em.

Nöjesåret avslutades med stor bal på Höflings salong på Kungsgatan lördagen den 30/12 kl. 7 em. Inträde: 75 öre för herrar och 50 öre för damer.

 

Ur nyhetsflödet 1894

Enköpings sjuk- och begravningskassa meddelar att under år 1893 utbetalades 295 kr i begravningshjälp till 9 delägare och 1678 kr i sjukhjälp.  Sjuk-och begravningskassans medlemmar betalade en årsavgift och kunde därefter få ekonomiskt stöd vid sjukdom eller till begravning.

Bror Julius Åborg öppnar tillverkning av vatten och läskedrycker under namnet Enköpings Läskedrycksfabrik

I juni meddelas att man kan inhandla blodiglar på apoteket för 40 öre stycket och att ett Kg kaffe kostar 1,75 kr

Ett nytt ångbåtsbolag bildas i Enköping under namnet Ångbåts AB Ena. Ångbåten Brage inhandlas för 15000kr. Den är 63 fot lång och kan göra 9 knop.

Sara Maria Lundvall hustru till arbetaren Anselm Lundvall dömdes av Rådhusrätten till 6 månaders straffarbete för stöld efter det att hon med hjälp av en stulen nyckel tagit sig in i Frälsningsarméns lokal ett antal gånger och tillgripit pengar till ett sammanlagt värde av 22 kr.

 

Ur nyhetsflödet 1895

Hos Selma Jansson kan man enligt annons inhandla klädningstyger i dubbel bredd för 90 öre/m samt liksvepning för 3,50 kr.

Mellan den 16 och 19/3 kan man gå på cirkus hos Cirkus National i ett uppvärmt tält invid Prästtullen där dresserade hundar, hästar och en pellejöns uppträder.

På Valborgsmässoaftonen kan man avnjuta musik från Stadshotellets balkong. Det är musikföreningen ”Klippan” som underhåller mellan kl 10 och 11 på aftonen. Uppe på åsen kan man bese en valborgsmässobrasa.

Antalet telefonabonenter i Enköping passerade detta år 150. Fattiggården meddelar att man kan ringa dit på nr 85.

Enköpings skyttegille har begärt 575 kr till ny skjutbana ur anslaget till skjutskicklighetens befrämjande.

Kollegan vid läroverket K W Vieweg håller föredrag å Godtemplarlokalen den 2/4 kl.  8.15 på kvällen om barometern och dess användning. Inträde 10 öre. Samtidigt meddelas att arbetare äro välkomna i sina arbetskläder.

Från Rådhusrätten meddelas att inte mindre än 28 personer dömts till böter för att de uteblivit från den obligatoriska brandövningen. Bötesbeloppet var 1 kr.